cuba_vinales_IMG_6955-min

Đây là chiếc xe ngựa đưa mình đi, dũng cảm hơn tý thì đi cả con ngựa kia.

Gửi phản hồi