Chuyên mục
Chuyến đi

Đồng Tháp – Mùa nước không nổi

Ở Sài Gòn gần 4 tháng, mình mới chính thức đi tới một tỉnh miền Tây. Đó là Đồng Tháp. Đồng Tháp nổi tiếng với phong cảnh rừng tràm mùa nước nổi và bạt ngàn sen. Nhưng thời điểm mình đi, cả hai đặc trưng này lại “xuống sắc” quá chừng. Tuy vậy, vẫn có những điểm hay ho để lưu giữ lại.

Một góc Gáo Giồng
Một góc Gáo Giồng