Chuyên mục
Chuyến đi

Quần đảo Nam Du – biển trời vùng cực nam

Quần đảo Nam Du dạo gần đây được nhiều người và nhiều báo chí nhắc đến như là một lựa chọn khác cho Phú Quốc đã quá nổi tiếng và… khai thác quá mức. Lần này, nhóm mình đi ra quần đảo Nam Du với thành phần khá đặc biệt: 1 anh thanh niên miền Bắc, 2 cô gái miền Trung và 1 anh thanh niên miền Nam. Trước khi tiếp tục kể lể, mình có thể khẳng định rằng: Nam Du là một địa điểm đáng đến. Mình không chắc có đủ hấp dẫn để mình quay lại hay không nhưng nên đến ít nhất một lần.

Chào bình minh ở bến tàu Rạch Giá.
Chào bình minh ở bến tàu Rạch Giá.