cuba_vinales_IMG_7017-min

Nơi mình đã ở trong hai ngày ở Vinales.

Gửi phản hồi