Chuyên mục
Ghi chép

Ấn Độ và sông Hằng

Mấy ngày gần đây mọi người trên Facebook đang share ầm lên bài ảnh này về việc mô tả những thứ rất kinh khủng quanh sông Hằng như tắm giặt, rồi xác người lềnh bềnh. Sau đó rất nhiều người nhảy vào kiểu: bọn Ấn bẩn là số một, không khí ô nhiễm, mê tín tôn giáo kinh khủng, đông dân nghèo đói, thiểu hiểu biết, đất nước toàn thấy hiếp dâm.

Sau đó, mình có bình luận như thế này vì kiểu thấy mọi người có vẻ khá phiến diện, không nhìn mọi chuyện với góc độ cởi mở, mà luôn lấy mình làm trung tâm đi so sánh với người khác.