Chuyên mục
Chuyến đi

BT#1: Tạm biệt Hà Nội, xin chào Đồng Hới

Tạm biệt Hà Nội, mình bắt đầu chuyến đi với cái tên tự đặt là “Big Tour 2013”. Với mình nó thực sự là “big”, mình chưa bao giờ đi dài như thế này, kế hoạch là đi tới 4 tuần mới tới Sài Gòn.

Tạm biệt Hà Nội vào ngày cuối cùng của tháng 7.
Tạm biệt Hà Nội vào ngày cuối cùng của tháng 7.