0

Theo dõi và phân tích các trang lỗi 404 bằng Google Analytics

Theo dõi và phân tích các trang lỗi 404 bằng Google Analytics

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày một vài kỹ thuật giúp bạn xử lý các trang lỗi, gắn kết khách hàng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Các câu hỏi tôi cố gắng trả lời bao gồm: Làm thế nào để xây dựng một trang 404? Làm thế nào để theo dõi lượng truy cập vào các trang lỗi 404? Làm thế nào để phân tích và tối ưu các trang 404?
Continue Reading