0

Bộ sản phẩm Google Analytics 360 Suit

Trong tháng 03/2016, Google đã có một bước đi mới và mạnh mẽ trong mảng phân tích dữ liệu. Đó là cung cấp bộ sản phẩm Google Analytics 360 Suit cho doanh nghiệp.

Bộ sản phẩm này thay thế cho Google Analytics Premium và bổ sung rất nhiều tính năng mới. Đây là bài dịch về giới thiệu bộ sản phẩm này từ blog chính thức của Google. Continue Reading