3

Tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu không dựa trên số lượng khách truy cập

Hiểu đúng cách tính tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu. Nguồn ảnh: GA Tip of the Day.

Tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu (goal conversion rate) trong Google Analytics có thể khiến bạn đánh giá sai kết quả website của mình. Lý do, nói ngắn gọn, là theo định nghĩa của Google Analytics tỷ lệ này đánh giá dựa trên số lượt truy cập. Continue Reading