0

14 thông báo về chức năng mới trong Google Analytics Summit 2013 (tiếp)

Ở trong bài viết trước chúng ta đã biết tới 4 thông báo đầu tiên của Google Analytics. Trong phần tiếp theo này là 10 thông báo còn lại và cái nhìn của tác giả cho năm 2014 đối với sản phẩm Google Analytics.

#2: Trao quyền cho tổ chức

Mục đích là để dân chủ hóa (democratize) quyền truy cập dữ liệu của tất cả mọi người trong tổ chức.

#Thông báo 5: Bản báo cáo Acquisition kiểu mới

Tôi đã sử dụng chức năng này trong vài tháng và thực sự thích cách mà nó đem lại thông tin. Phần nổi trội nhất của chức năng này là việc định các “group channel” nhằm giúp bạn có theo dõi đường được các nguồn truy cập như là một nhóm thống nhất.

#Thông báo 6: Unified Segments Tool

Chức năng này đã có sẵn cho tất cả người dùng được một khoảng thời gian và giúp việc phân đoạn (segment) một cách cực kỳ hiệu quả.

#Thông báo 6: Unified Segments Tool

#Thông báo 6: Unified Segments Tool

#Thông báo 7: Audience Reports

Bạn đang thiếu mất thông tin gì từ Google Analytics? Đó chính là nhân khẩu học. Từ nay bạn có thể bắt đầu thấy thông tin nhân khẩu học trong Google Analytics bằng cách tích hợp với DoubleClick.

#Thông báo 7: Audience Reports

#Thông báo 7: Audience Reports

Áp dụng DC.js cho mã theo dõi của bạn và bạn có thể bắt đầu thấy thông tin nhân khẩu học báo cáo Google Analytics của bạn. Việc phân loại này là dựa trên nền tảng mạng lưới Google Display Network.

Nhân khẩu học luôn là một mỏ vàng thông tin cho marketing và thông này sẽ giúp cho các báo cáo Google Analytics thêm nhiều ý nghĩa.

#Thông báo 8: Một khu vực hoàn toàn mới ở Unified Segments giúp bạn phân tích cả một nhóm dữ liệu (Entire Data Set)

Phân đoạn người dùng theo nhân khẩu học.

Phân đoạn người dùng theo nhân khẩu học.

Đối tượng người dùng của bạn có những hành vi gì với các thông tin nhân khẩu học cụ thể? Nay bạn có thể tìm hiểu trong dữ liệu nhân khẩu học ở ngay trong khu vực phân đoạn nâng cao (advanced segment).

#Thông báo 9: Xuất dữ liệu Google Analytics sang BigQuery

Đây là chức năng dành riêng cho các khách hàng GA Premium, đây chính là nhóm đối tượng được hưởng lợi nhất với dạng truy cập dữ liệu này. Các nhóm nhà lập trình và phân tích sẽ làm được rất nhiều điều hay ho với những dữ liệu này. Hầu hết các công ty nhỏ thì sẽ không có ý tưởng gì với loại dữ liệu này.

Trong khi đó tôi thích cái ý tưởng mà dữ liệu này được xuất ra thoải mái và giúp các lập trình viên có thể tiếp cận được dữ liệu này, tôi tự hỏi có bao nhiêu công ty sẽ thực sự sử dụng chức năng này.

#2: Khai thác dữ liệu (Act on the Data) để cải thiện tổ chức

Theo Google,

Theo Google, các công ty có một số thách thức khiến họ phải khai thác dữ liệu:

  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng
  • Phân tích dữ liệu để khai thác thông tin
  • Khai thác dữ liệu về các chiến dịch cho Apps

#Thông báo 10: Doubleclick Campaign Manager và GA

Chức năng này giúp chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu giữa Google Analytics và Doubleclick Campaign Manager để có kết quả remarketing tốt hơn.

#Thông báo 11: Thêm dữ liệu Doubleclick vào báo cáo phễu đa kênh (Multichannel Funnels)

Sự tích hợp này sẽ cho chúng ta những cái nhìn sâu sắc hơn về điều gì đang diễn ra trên website và cho phép chúng ta tạo một vòng lặp khép kín từ hiển thị quảng cáo tới khi được chuyển đổi (thành đơn hàng hay thông tin đăng ký).

#Thông báo 12: Tích hợp Google Play và GA

Chức năng này cung cấp những cái nhìn mới về các nguồn truy cập cho các công ty có mobile apps. Đây là sẽ là một nấc thang mới cho sự hiểu biết dòng di chuyển của người dùng (visitor flow) – đây là điều chưa có sẵn ở trong GA trước đây.

#Thông báo 13: Google Analytics Academy

Google giới thiệu một hình thức đào tạo trực tuyến mới về GA và cho phép bất cứ ai có thể tham gia các khóa đào tạo bời các chuyên gia Google thông qua internet.

#Thông báo 14: Video hỗ trợ ngay trong GA

Cuối cùng, mọi chức năng của GA sẽ có video hỗ trợ ngay trong các bản báo cáo giúp cho người sử dụng có thể xem thêm thông tin về sử dụng một tính năng nhất định. Có thể bạn đã thấy chức năng này trong tài khoản GA của bạn.

Quan sát định hướng của Google Analytics trong năm 2014

Chúng ta đang thấy có một khoảng cách nhất định giữa các nhà quảng cáo quy mỏ nhỏ và các doanh nghiệp. Trong khi tất cả ngườ dùng GA sẽ được hưởng lợi từ các tính năng mới và thay đổi này, thì nhiều chức năng sẽ chỉ có giá trị đối với một số ít website đang cài GA. Tôi không bị thuyết phục với ý tưởng rằng với các chức năng này trong GA sẽ khuyến khích những những doanh nghiệp nhỏ quảng cáo trên Google, nhưng tôi có thể thấy sẽ làm các công ty quảng cáo lớn sẽ càng lớn hơn.

Bài lược dịch và hình ảnh từ 14 Google Analytics Product Announcements from the 2013 #GASummit.

Xem phần 1 tại đây.

Dat Hoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *