0

Nguồn truy cập tự giới thiệu (self-referral): nguyên nhân và cách xử lý

Nguồn truy cập tự giới thiệu (self-referral): nguyên nhân và cách xử lý trong Google Analytics

Google Analytics (cũng như các công cụ web analytics khác) cung cấp cho các marketer các nguồn dữ liệu quý giá để hiểu về các hoạt động của người dùng. Tuy nhiên, có đôi khi, các nguồn thông tin quý giá này lại mang tới cho các marketer sự khó hiểu, điển hình đó là trường hợp nguồn truy cập tự giới thiệu (self-referral). Vậy nó là gì, nguyên nhân và cách giải quyết như thế nào? Continue Reading