0

Phân tích từ khóa “Not Provided” thế nào?

"Phá khóa" các từ khóa "Not-provieded".

Google Analytics (GA) là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai sở hữu website. Tuy nhiên, trong Google Analytics có một phần đang ngày càng làm cho những người phân tích web bối rối và khó chịu, đó là từ khóa “not provided” – một từ khóa gần như không có giá trị để tìm hiểu hơn về thứ mà người dùng đang tìm kiếm.
Continue Reading