0

Quy luật ghi đè (override) nguồn truy cập của Google Analytics

Tìm hiểu cách Google tính nguồn truy cập cho trang web của bạn.

Việc hiểu các khái niệm về nguồn truy cập trong Google Analytics rất quan trọng vì nhiều tính năng, báo cáo và các số liệu khác phụ thuộc vào cách Analytics tính toán số liệu này: tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate), đánh giá kênh quảng cáo hiệu quả (channel)…
Vậy cụ thể Google Analytics tính toán nguồn (truy cập) ở trong cùng một lượt truy cập và khác lượt truy cập như thế nào? Continue Reading

0

Phân tích từ khóa “Not Provided” thế nào?

"Phá khóa" các từ khóa "Not-provieded".

Google Analytics (GA) là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai sở hữu website. Tuy nhiên, trong Google Analytics có một phần đang ngày càng làm cho những người phân tích web bối rối và khó chịu, đó là từ khóa “not provided” – một từ khóa gần như không có giá trị để tìm hiểu hơn về thứ mà người dùng đang tìm kiếm.
Continue Reading