0

Hit: Định nghĩa và giới hạn trong Google Analytics

Mặc dù số lần xem trang (pageview) là trung tâm trong Google Analytics, việc tính toán các số liệu (metric) tương tác và các giới hạn (limit) tương tác trong Google Analytics (GA) dựa vào nhóm các hoạt động tương tác lớn hơn.

Một hit trong GA được định nghĩa là một lượt xem trang (pageview), một lượt xem trang ảo (virtual pageview), một sự kiện (event), một hành động social (social action), hay một giao dịch thương mại điện tử (Ecommerce transaction). Không giống với lượt xem trang thông thường, các dạng khác của hoạt động tương tác không được tạo ta từ mã theo dõi Google Analytics mặc định, mà bằng các yêu cầu coding đặc biệt.

Hit trong Google Analytics. Nguồn ảnh: astekblog.com

Hit trong Google Analytics. Nguồn ảnh: astekblog.com

Để tính toán số liệu về thời gian và tỷ lệ thoát (bounce rate), GA coi các hit là ngang bằng nhau. Vì lí do này, nếu một lượt xem trang ảo (vi dụ, từ việc download một file PDF) hoặc sự kiện (từ việc phát một video) xảy ra trong một lượt truy cập có một lượt xem trang (a single-page visit), thì lượt truy cập đó không được tính là bounce (trừ phi, trong trường hợp sự kiện đó, bạn thiết lập mã code cho sự kiện là không có hành động gì).

GA tính các giới hạn về tương tác dựa trên hit, không phải chỉ mỗi trên pageview. GA có thể ghi lại tới 500 hit cho mỗi lượt truy cập và 10 triệu hit mỗi tháng. (Google Analytics Premium tăng số giới hạn limit hàng tháng lên 1 tỷ hit.)

Cần phải chú ý rằng hit trong GA khác với hit ở server web theo cách nói thông thường, có nghĩa là các hit ở server web để chỉ tất cả các request tới bất kỳ file nào trên server web, ví dụ như HTML, CSS, JavaScript hay file hình ảnh.

Mặc dù hit không xuất hiện ở bất kỳ đâu trên giao diện GA, nhưng nó là một khái niệm quan trọng đối với tất cả những ai đang sử dụng GA.

Nguồn: bài gốc ‘Google Analytics “Hit”: Definition and Limits’ ở trang gatipoftheday.com.

VietAnalytics rất muốn nghe ý kiến của bạn thảo luận về định nghĩa và các giới hạn về hit trong Google Analytics?

Dat Hoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *