0

Tracking các trang bị lỗi 404 trong Google Analytics

Làm thế nào để xử lý lỗi 404?

Bạn không muốn các vị khách của mình viếng thăm các trang báo lỗi “404 Not Found”. Để đối phó với các trang 404 này, bạn cần 2 thông tin là trang bị lỗi và nguồn truy cập tới trang lỗi.
Thực tế có nhiều cách khác nhau để phát hiện ra lỗi 404: Webmaster Tools (Bing và Google), file log server của bạn và nhiều công cụ quét tự động khác, tuy nhiên Google Analytics sẽ giúp bạn phát hiện vấn đề nhanh hơn. Continue Reading